"Uden dig"

Hver tirsdag og torsdag samles de 3 årige til læse leg.

Børnene arbejder med den sammen bog i 14 dagen: Bogen bliver læst høj - genfortalt - børnene genfortæller - der bliver udvalgt fokus ord= gode ord - der bliver snakket om ordenes betydning - finder andre ord - dramatisere ordene - børnene tegner ting fra historien o.s.v.

Ex. Bogens titel: "Uden dig"

Fokus ord: Stands - Brokker sig - Af banen - Ligeglad - Trompet - Score mål - Trylle

Læringsmål:

Børnene lærer: at sidde stille -  lytte -  koncentrere sig - holde fokus - kan snakke med om fokus ordene - får udvidet deres ordforåd - at genfortælle handlingen - at vente på tur. Børnene får styrket deres sproglige kompetencer og en større sprogforståelse