Sprogøret

 Indbyder børnene til

  • Højtlæsning
  • Sprogstimulering med en lille gruppe børn
  • Sprogpædagogernes "lokale"
  • Bordfodbold til de store børn

Her kan en lille gruppe børn fordybe sig, uden at de bliver forstyrret af voksne/andre børn. Her bliver der knyttet gode relationer imellem børnene på tværs af køn og alder.