Paletten

Æstetiske læreprocesser

Paletten indbyder børnene til

 • Et værksted hvor nysgerrighed, fantasi, eksperimenter, fordybelse og kreativitet er centrale nøgleord
 • Mulighed for forskellige aktiviteter i gang samtidig
 • At børnene er selvhjulpne / selvstændige. Børnene bruger - lærer af hinanden
 • Materialerne er tilgængelige(papir,maling,sakse,garn,genbrugsmaterialer,paletter,glimmer osv.)
 • Arbejde på tværs af årgange vuggestuebørn/børnehavebørn
 • Et rum hvor børnene selv kan gå til og fra i forhold til "materialer" / aktiviteter
 • At børnene får kendskab og ansvar for rummet og materialerne 
 • Finmotorikken styrkes
 • Hånd/øjekoordination
 • Bruge alle sanserne
 • At være et skabende menneske, der sætter sit spor

Paletten fungerer også som grupperum / spiserum for ca. 25 børn, hvor Pia, Rikke og Pernille er tilknyttet.